Zánik členství dle stanov

bod 9. Členství zaniká na základě:

a) vlastního rozhodnutí člena, předaného písemně výboru SV ČR

b) umrtím člena

c) neplněním základní podmínky - placení příspěvku

d) rozhodnutím výboru SV ČR na základě závažného provinění

10. Po zániku členství je každý člen povinen vrátit členskou legitimaci SV ČR


Valná hromada odsouhlasila, že každý rok bude mít člen zaplacen členský příspěvek do 30.4. Dále, že pokud člen nezaplatí za dva roky za sebou, přestává být automaticky členem SV ČR - bez jakéhokoliv upozorňování.