Výstavy členů sdružení

 

Výtvarníci vyplní Přihlášku na výstavu / je zde k vytištění v sekci Ke stažení jak v doc, tak pdf.


Výtvarníci vyplní Seznam výtvarných prací / je zde k vytištění v sekci Ke stažení jak v doc, tak pdf.

Výtvarníci si vytisknou Zadní štítky a nalepí na zadní stranu svých prací.

Výtvarníci si vyplní a vytisknou Přední štítky / je nutná jednotná úprava na výstavě u všech prací.


O datu a hodině instalace jsou výtvarníci zpraveni zpravidla mailem.

Povolený počet obrazů 3-5 ks v max. velikosti 60x80 cm / pokud bude více výtvarníků, bude počet obrazů redukován výběrem členy výboru.

Uloženou Příhlášku a Seznam výtvarných prací výtvarníci odešlou v příloze mailu na: msapif@seznam.cz, koutny.joko@seznam.cz


Výtvarníci se podáním přihlášky na výstavu zavazují dovézt a nainstalovat svá výtvarná díla a rovněž odinstalovat a odvézt zbývající výtvarná díla po skončení výstavy, a to v den ukončení výstavy stanovený na plakátu k dané výstavě.