Přijetí nového člena do SVČR

 

Děkujeme, že máte zájem o vstup do našeho sdružení. Přijetí je velmi jednoduché a nenáročné na Váš čas.

Na horní liště našich stránek je kolonka Ke stažení . V ní najdete Přihláška.doc

Zde, přímo po jejím otevření v PC vyplňte požadované osobní údaje.

Dále uveďte obor a druh prací, ve kterém můžete se Sdružením spolupracovat. Krátce a výstižně formulujte svou profesní činnost včetně výstav.

Přihlášku uložte do svého počítače a následně jí jako přílohu mailu odešlete na níže uvedené adresy.

Jako přílohu nahrajte také 10 ukázek svých prací.

Jednou měsíčně zasedá výbor SVČR, kde bude Vaše přihláška prezentována a následně Vám dáme vědět na Váš mail.

Pro Vaše přijetí bude ještě nutné zaplatit členský poplatek, který pro nového člena činí 900 Kč

Tento poplatek je každoročně k datu 30. 4. nutné obnovit zaplacením na účet sdružení, nebo v hotovosti na každoroční valné hromadě našeho sdružení.

Roční členský poplatek je 700 Kč  pokud Vám můžeme zasílat Zpravodaj sdružení na Váš mail.

Pokud Vám Zpravodaj budeme zasílat poštou, roční členský příplatek je 800 Kč.


Seznam adres, na které odešlete svoji žádost o přijetí do SVČR:

zdenkabraunova@seznam.cz

msapif@seznam.cz

koutny.joko@seznam.cz

jana.proskovcova@seznam.cz